Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lemin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.lemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.lemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 161 

Vetoomus

 

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 161  

260/12.00.00/2023  

 

 

OAJ Lemin paikallisyhdistys/ Liisamaija Lehkonen on toimittanut sähköpostitse oikaisuvaatumuksen 23.10.2023. Kuntalain 134.1 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä kunnan viranomaisen päätöksestä. Oikaisuvaatimus tehdään lain 134.2 §:n mukaan asianomaiselle toimielimelle. Koska oikaisuvaatimuksessa ei viitata mihinkään tiettyyn päätökseen, on Lehkoselta tiedusteltu, käsitelläänkö asia yhä oikaisuvaatimuksena vai onko kyseessä jonkinlainen vaatimus/vetoomus. Lehkonen on pyytänyt, että asia käsitellään vetoomuksena.

 

Kunnahallitus päätti 27.3.2023 kokouksessa, että perusopetuksen sopeutus- ja säästötoimenpiteiden etsimikseksi tehdään ulkopuolinen selvitystyö. Selvitystyön toteutti FCG:n johtava asiantuntija Pentti Rautakoski. Selvitystyötä laatimassa olivat myös kunnanjohtaja Kati Rekola, rehtori Anne Rousku ja tekninen johtaja Tommy Vesterlund. Viranhaltijoilla oli yksimilinen näkemys siitä, että selvitystyö oli laadittu tarkalla harkinnalla ja asiantuntemuksella ja sen sisältö oli kaikin osin toteuttamiskelpoinen. Johtava asiantuntija Pentti Rautakoski esitti selvitystyön kunnanhallitukselle 24.4.2023. 2.5.2023 § 48. Kunnanhallitus merkitsi selvitystyön tiedokseen ja päätti lähettää selvitystyön sisvistyslautakuntaan ja edellytti, että sivistyslautakunta toimeenpanee selvitystyössä esitetyt sopeutus- ja säästötoimenpiteet viivytyksettä hallintosäännössä mainituin tehtävien ja toimivaltuuksien mukaisesti.

 

OAJ Lemin paikallisyhdistys/ Liisamaija Lehkonen on vaatimuksessaan nyt vastustanut kolmen luokkahuoneen yhdistämistä kahdeksi luokkahuoneeksi. Tämä muutostyö on ollut alkuperäisessä selvityksessä, joka on tiedotettu opettajille perusopetuksen toimialajohtajan mukaan asiaankuuluvasti. Tiedotus on tapahtunut keväällä, eikä selvityksestä tullut tuolloin lisäkysymyksiä saati vetoomuksia sitä vastaan. Asian liitteenä teknisen johtajan viranhaltijan päätös hankkia Koulukeskuksen luokkien muutostyön tekijäksi Halli ja Rakennus Taipale Oy. Päätös on lainvoimainen. Selvityksessä olevia toimenpiteitä seinän osalta on aikaistettu, sillä talouden näkymät ovat synkentyneet yhä viime keväästä. Talousarviomuutosten vaikutus sivistystoimeen ja kunnan tilikauden tulokseen on nettona -269 900 euroa (Kunnanhallitus 18.09.2023 § 125, Sivistyslautakunta 04.10.2023 § 40).

 

OAJ:n paikallisyhdistyksen/ Liisamaija Lehkosen laskelma säästövaikutuksista on virheellinen. Tilat, joihin muutostyöt nyt kohdostuvat, ovat olleet selvityksessä mukana, ja opettajat ovat tienneet tulevista muutoksista jo keväällä 2023.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee vetoomuksen tiedokseen, ja toteaa ettei se aiheuta toimenpiteitä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Esa Makkonen ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn (esteellisyys hallintolaki 28.1 § kohta 4).