Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lemin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.lemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.lemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.05.2023/Pykälä 75


 

Täyttölupa varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen toimeen 1.8.2023-7.6.2024 väliseksi ajaksi

 

Kunnanhallitus 26.05.2023 § 75  

132/01.01.01/2023  

 

 

Valmistelija Varhaiskasvatusjohtaja Mia Kivinen

 

Valtioneuvoston asetuksen varhaiskasvatuksesta (2018) sekä varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslaissa säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään seitsemää (7) varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää (4) alle kolmevuotiasta kohden tulee olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslaissa säädetty ammatillinen kelpoisuus. Jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä on oltava varhaiskasvatuksen opettaja.

 

Varhaiskasvatuslaki määrittelee henkilöstön siten, että vuonna 2030 jokaisessa lapsiryhmässä tulee olla kaksi (2) varhaiskasvatuksen opettajaa. Tämä muutos haastaa, koska pätevistä varhaiskasvatuksen opettajista on pula. Lakimuutoksella on myös vaikutuksia varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin, joten rekrytoinneissa tulee huomioida tulossa oleva lakimuutos.

 

Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut useita lakimuutoksia viimeisten vuosien aikana. Yksi merkittävä muutos on se, että enää lyhytaikaisiakaan ylityksiä henkilöstön suhdeluvun osalta ei sallita henkilöstö äkillisenkään poissaolon vuoksi. Lisäksi henkilöstöllä on ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuslain (57 a §) mikäli hän huomaa, että varhaiskasvatuslaki ei toteudu. Tämä muutos astui voimaan 2021.

 

Päiväkodeissa lapsimäärä ei ole vähentynyt ja tulevan syksyn ryhmät ovat jo nyt lähes täynnä. Päiväkotien aukioloajat määräytyvät perheiden tarpeen mukaisesti. Vuorohoidon tarvetta on enemmän, lasten päivät ovat pidempiä ja yhä pienempien lasten hoidontarve on lisääntynyt.  

 

Lemin varhaiskasvatuksessa on kolme päiväkotia, joissa on yhteensä 9 lapsiryhmää. Yksi vakituinen varhaiskasvatuksen opettaja on siirtynyt toisen kunnan palvelukseen 2020 ja toisella vakituisella varhaiskasvatuksen opettajalla on paljon henkilökohtaisia poissaoloja. Näihin toimiin on ollut palkattuna määräaikaiset opettajat ja lisäksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vuoksi yksi määräaikainen opettaja. Lemin kunta on mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa vielä toimikauden 2023-2024. Kunta saa kokeiluun valtion avustusta. Tulevalla toimikaudella määräaikaisia opettajia tarvitaan kaksi, joista toisella on jo työsopimus voimassa vuoden 2023 loppuun. Molempien määräaikaisten palkkaukseen voidaan käyttää 80 % hankerahoitusta.

 

Tämä esitys ei lisää varhaiskasvatuspalveluiden nykyistä henkilöstömäärää ja henkilöstökulut sisältyvät varhaiskasvatuksen toimialan budjettiin.

 

Kunnanhallitus on päättänyt täyttölupamenettelystä 27.3.2023 §39. Yli 2 kuukautta kestäviin sijaisuuksiin tarvitaan kunnanhallituksen täyttölupa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan varhaiskasvatuksen opettajan määräaikaiseen toimeen 1.8.2023-7.6.2024 väliseksi ajaksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.