Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lemin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.lemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.lemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 27.12.2022/Pykälä 42


1 KV liite_Talousarvio2023_Ts2023_2025

 

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma

 

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 151 

 

 

 

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

 

Lemin kunnalle laaditun talousarvion ja -suunnitelman tavoitteena on säilyttää laadukkaat peruspalvelut, taata mahdollisuuksia kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitoon ja viihtyvyyden lisäämiseen, olla yritysten tukena elinvoiman lisäämisessä sekä panostaa uusien asuinalueiden suunnitteluun ja rakentamiseen uusien asukkaiden houkuttelemiseksi kuitenkaan talouden tasapainotustoimia unohtamatta.

 

Talousarvio on laadittu realistisesti keskittyen siihen, että lakisääteiset palvelut tuotetaan asianmukaisesti. Lainsäädännön edellytysten täyttämiseksi asianhallintatietojärjestelmässä jatkuu kehittäminen sopimushallinnan ja sähköisen arkistoinnin osalta. Perusopetus- tai varhaiskasvatuspalveluiden osalta merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei ole tiedossa. Hankerahoja pyritään hyödyntämään jokaisella toimialalla mahdollisuuksien mukaan ja näillä on lisäresurssia mahdollistava vaikutus varhaiskasvatukseen sekä perusopetukseen.

 

Lemin kunnan vuoden 2023 talousarvion tuloslaskelma päätyy 483 700 euron ylijäämäiseen tulokseen. Soteuudistus on edennyt kuluvana vuonna suunnitellusti, mutta epävarmuus sen vaikutuksista jatkuu. Taloussuunnitelmavuosien 2023 ja 2024 ylijäämän taso on vuosittain noin 500 000 euroa. Vuoden 2024 taloussuunnitelmaan liittyy epävarmuustekijänä mm. hyvinvointialueelle siirtyvän tulomäärän tarkistus, joka huomioidaan ao. vuoden valtionosuudessa. Vuoden 2025 epävarmuustekijänä on TE-palveluiden siirto kuntien järjestämisvastuulle. Talousarvioon ja -suunnitelmaan on pyritty ottamaan realistisesti huomioon eri tietolähteistä saadut tiedot. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton ennusteiden mukaisesti. Korkomenojen arvioinnissa on hyödynnetty Kuntarahoituksen Apollo-palvelua. Korkojen nousu on lisää rahoituskuluja tulevina vuosina.

 

Investointimenot ovat 347 650 euroa vuonna 2023 ja se alittaa suunnitelmapoistojen määrän. Merkittävimpiä investointiesityksiä kohdistuu koulukeskukseen ja vapaa-aikaan vesihuollon lisäksi. Pitkäaikaista lainaa varaudutaan nostamaan 350 000 euroa esitetyn investointiohjelman perusteella. Lainoja lyhennetään lyhennyssuunnitelmien mukaan 850 000 euroa.

 

Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarvioesityksensä 2.11.2022 ja tekninen lautakunta 3.11.2022. Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvioesityksen 24.11.2022.

 

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman aineisto toimitetaan kunnanhallitukselle oheismateriaalina.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman.

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousasiantuntija Taina Koivisto osallistui tämän pykälän käsittelyyn.

 

 

Kunnanvaltuusto 27.12.2022 § 42  

233/02.01.00/2022  

  

 

Päätös Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja esitteli aluksi talousarvioesityksen yleisellä tasolla.

Ryhmäpuheenvuorot talousarviosta pitivät Keskustan Jarmo Tölski, Kokoomuksen Arto Penttilä ja SDP:n Antti Junni.